Belgen beschermen hun oren niet genoeg: dit is waarom en wat er aan te doen is

Belgen moeten meer aan hun gehoor denken

Belgen beschermen hun oren niet genoeg. Hoewel het gebruik van aangepaste gehoorbescherming langzaam toeneemt, zijn er nog steeds grote hiaten in persoonlijke bescherming in vergelijking met de ons omringende landen. In deze blogpost gaan we dieper in op de vraag waarom Belgen hun oren niet genoeg beschermen en wat er aan gedaan kan worden!

Een van de belangrijkste redenen waarom de Belgen hun oren niet genoeg beschermen, is dat er nog steeds veel stigma's kleven aan gehoorbescherming. Veel mensen denken dat gehoorbescherming alleen voor oude mensen is of voor mensen die in een lawaaierige omgeving werken. Dit zou niet minder waar kunnen zijn! Gehoorbescherming is belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of beroep.

Een andere reden waarom de Belgen hun oren niet genoeg beschermen, is dat men zich nog steeds niet bewust is van de gevaren van blootstelling aan lawaai. Lawaai gerelateerd gehoorverlies is een zeer reëel en zeer ernstig probleem, maar veel mensen zijn zich gewoon niet bewust van de risico's ervan. Daar moet verandering in komen!

Licht mensen in voor het gebruik van gehoorbescherming

Dus wat kan er gedaan worden om meer Belgen aan te moedigen hun oren te beschermen? Om te beginnen, wij moeten de mensen beter voorlichten over de risico's van blootstelling aan lawaai. Wij moeten ook het stigma doorbreken dat aan gehoorbescherming kleeft. Het wordt tijd dat gehoorbescherming wordt gezien als een normaal, alledaags onderdeel van het leven!

Als wij deze veranderingen kunnen doorvoeren, dan kunnen wij een verschil gaan maken in de strijd tegen lawaaislechthorendheid. Maar het begint allemaal met voorlichting en bewustmaking. Laten we er dus vandaag mee beginnen! Belgen, het is tijd om onze oren te gaan beschermen!

Weinig Belgen gebruiken nog gehoorbescherming op maat. Bij Audinc zien wij dat er nog grote achterstanden zijn in persoonlijke bescherming als wij naar de ons omringende landen kijken. België doet het beter dan Frankrijk, maar loopt nog steeds achter Duitsland en Nederland. Er is een tendens dat Nederlanders eerder geneigd zijn hun oren te beschermen dan Belgen. Ook wat de bedrijven betreft, zien wij verschillen tussen Duitsers en Belgen. In Duitsland is de toepassing van gehoorbescherming veel vooruitstrevender en meer aanvaard dan in België.